Vzdělání v Holandsku

V čem vyniká holandský vzdělávací systém?

Holandský styl výuky je interaktivní a zaměřený na studenta. Zaměřuje se na práci ve skupinách, což usnadňuje setkaní s ostatními mezinárodními studenty. Studium v ​​Holandsku Ti otevře mysl a nabídne Ti setkání s mnoha novými lidmi a kulturami. Velká část všech studijních programů se zaměřuje na psaní dokumentů a práci ve skupinách, analyzování a řešení specifických problémů. Budeš také mít možnost získat praktické pracovní zkušenosti prostřednictvím stáží nebo dělat pokusy v laboratořích v závislosti na oboru.

  • Týmová práce

    Holandsko získalo mezinárodní obdiv za svůj styl výuky, který se soustředí na žáky pracující společně jako tým, na samostatné studium a sebedisciplínu. Učitel působí jako prostředník a průvodce v procesu učení.
  • Interakce ve třídě

    Interakce ve třídě je vysoce ceněna. Očekává se, že budeš přemýšlet o tom, co Ti je prezentováno, že se na to budeš dívat kriticky a budeš schopný vyjádřit svůj vlastní názor. Klaď otázky a buď kritický k tomu, co lektoři nebo spolužáci říkají. Používej svou vlastní kreativitu a uplatni své nově nabyté znalosti.
  • Respekt pro všechny názory

    Nizozemská učební metoda je založena na respektování názorů a přesvědčení každého jednotlivce. Tento způsob myšlení není omezen na vzdělávací instituce, je to národní charakteristikou. To je základem holandské rozmanité společnosti.

Studium v Holandsku, Univerzity v Holandsku, práce v Holandsku 5/5 2
Tato webová stránka zpracovává osobní údaje návštěvníků pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Stiskem tlačítka „souhlasím“ tímto udělujete svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím souborů cookies nejdete zde. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím technologie Google Analytics nejdete zde.