Holandský vzdělávací systém

Holandský vzdělávací systém vyčnívá vysoko nad úrovní mnohých evropských univerzit. Země se dokonce natolik orientuje na poskytování vysokoškolského vzdělávání, že s nabídkou 1 150 mezinárodních programů je jeho největším poskytovatelem v Evropě.

Studijní programy

Bakalář

Magistr

PhD

Během studia, které na tomto typu univerzit trvá 4 roky, získá student 240 ECTS (evropsky uznávaných kreditů) a po úspěšném absolvování mu je udělen titul Bachelor (B) v závislosti na oboru, který studoval (např. Bachelor of Engineering - B Eng, Bachelor of Nursing - B Nursing). Zaměřením programu je poskytnout Ti potřebné dovednosti a kompetence pro práci v určitém oboru. To znamená, že budeš mít praktické, hands-on zkušenosti prostřednictvím stáže a výuky ve třídě, kde se pracuje na projektech a skupinových úkolech. Po získání bakalářského titulu se můžeš zapsat na magisterský program nebo můžeš začít pracovat ve svém oboru.

Magisterské studium trvá 1 nebo 2 roky a absolvent získává titul Master (M). Podobně jako u bakalářského titulu i zde jsou jednotlivé zkratky závislé na oboru studia (např. Master of Architecture - M Arch). Primárním cílem magisterských programů nabízených univerzitami aplikovaných věd je zvýšit Tvé znalosti a odbornou kvalifikaci na úrovni absolventa. Důraz je kladen na další zlepšení Tvojí odborné způsobilosti, kritických a analytických schopností a přípravy na manažerské posty v oboru.

Research University je jediný typ vysoké školy, který umožňuje pokračovat na doktorském studiu a po 4 letech tak získat titul PhD. Pro získání tohoto titulu je třeba napsat disertační doktorskou práci na základě vlastního výzkumu a pak ji veřejně obhájit.

Studium v Holandsku, Univerzity v Holandsku, práce v Holandsku 5/5 2
Tato webová stránka zpracovává osobní údaje návštěvníků pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Stiskem tlačítka „souhlasím“ tímto udělujete svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím souborů cookies nejdete zde. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím technologie Google Analytics nejdete zde.