Bakalář v Holandsku

V Holandsku existují 3 typy institucí, které zprostředkovávají vyšší vzdělání:

Výzkumné univerzity

Univerzity aplikovaných věd

Instituce mezinárodního vzdělávaní

Zahrnují univerzity orientované zejména na výzkumné programy a nezávislou praxi na výzkum orientovanou práci v akademickém a profesním prostředí. Zastřešují i ​​instituty pro mezinárodní vzdělávání (Institutes for international education) a tzv. otevřené univerzity (Open Universities).

Univerzity aplikovaných věd nabízejí na praxi orientovanou výuku s cílem připravit absolventy na konkrétní povolání. Profesní programy se zaměřují na praktické využití umění a vědy.

Většina těchto institutů je součástí výzkumných univerzit a nabízejí pokročilé školení a kurzy v rámci různých oborů. Mezinárodní programy institutů jsou určeny především pro zahraniční studenty. Existuje šest IE institutů, které nabízejí vzdělávání v malých mezinárodních skupinách. K tomu napomáhají učitelé se širokými zkušenostmi s prací v rozvojových zemích.

Studium v Holandsku, Univerzity v Holandsku, práce v Holandsku 5/5 2
Tato webová stránka zpracovává osobní údaje návštěvníků pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Stiskem tlačítka „souhlasím“ tímto udělujete svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím souborů cookies nejdete zde. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím technologie Google Analytics nejdete zde.